השפעת האידיאולוגיה על החלטות המנהיג

כיצד משפיעה האידאולוגיה הנאצית על החלטותיו של היטלר

האידאולוגיה הנאצית

א. האידיאולוגיה הנאצית.

מבוא: כדי להכיר ולהבין את מדיניותה ומעשיה של המפלגה הנאצית עלינו להכיר את עיקרי האידיאולוגיה הנאצית ואת תפישת העולם של מנהיגיה. בלא הכרה טובה של האידיאולוגיה הנאצית יתקשה הקורא להבין את צעדי ההנהגה הנאצית ומעשיה.

האידיאולוגיה של המפלגה הנאצית גובשה ברובה ע"י היטלר והיא מדגישה שלשה מרכיבים עקריים: גזענות, לאומנות ואנטישמיות

עיקרי האידיאולוגיה הנאצית:

1. תורת הגזע

2. שנאת היהודים – אנטישמיות

3. עקרון המנהיג

4. עקרון מרחב המחיה.

5. אחידות העם הגרמני, (הפולק).

6. שלילת הדמוקרטיה, והקומוניזם.

https://www.youtube.com/watch?v=Guw_83h2DTk סרטון על האידאולוגיה הנאצית.

תשובה לשאלת החקר

האידאולוגיה השפיעה על החלטותיו החשובות של המנהיג בשלל דרכים. המנהיג-במקרה שלנו- אדולף היטלר היה זה שהוציא את האידאולוגיה הנאצית לפועל.

האידאולוגיה הנאצית התבססה בעיקר על תורת הגזע הם האמינו שהגזע הארי טוב ונעלה יותר משאר הגזעים בעולם ולכן החלטותיו של היטלר התבססו על תורת הגזע וניסה לחסל את הגזעים "הנחותים" יותר ובמקרה שלנו היו אלה היהודים אשר נחשבו בתחתית הפירמידה.

היטלר ניסה לשכנע את העולם שהאידאולוגיה שלו והדרך שלו להוציא אותה לפועל היו הנכונים ביותר, בשביל זה הציג לעולם ובעיקר לעם הגרמני שהגזע היהודי נחות ומנסה להשתלט על המקום של הגזעים הנעלים יותר.

ניתן לראות זאת בעיתונים שמצאנו ובתמונות המראות את פירמידת הגזע הארי.

בנוסף היטלר לקח את האידאולוגיה שלו ומה שהוא האמיו בו וגרם לשאר העם להאמיו באותה האידאולוגיה. השאלה הנובעת מזה היא האם האידאולוגיה היא יותר חזקה מהמנהיג או שהמנהיג יותר חזק מהאידאולוגיה.

אנחנו יודעים שלאחר מותו של היטלר לא קם שליט נאצי אחר חזק בעל הכוח שהיה להיטלר.

אולי האידאולוגיה הייתה חזקה אך למנהיג היה את הכוח למשוך אנשים אחריו.

תשובתינו לשאלת החקר היא שהאידאולוגיה בהחלט השפיעה על החלטות המנהיג והיטלר במשך כל הקריירה היה נאמן לאידאולוגיה שלו ולמה שהוא הבטיח לבוחרים בתחילת דרכו. הוא אמנם זה שיצר את האידאולוגיה אבל הוא גרם לאחרים להאמין בה והמשיך עם אותה האידאולוגיה במשך כל החלטותיו.