Al Amal

Nieuwsbrief

Welkom!

As-salâm ‘alaykum warahmatullâh beste drager,


We heten je van harte welkom als drager bij de gemeenschap van Al-Amal te Hilversum. Gefeliciteerd met deze grootse daad! Drager zijn van Al-Amal betekent het versterken van de islâmitische gemeenschap van Hilversum en omstreken, bijdragen aan het voortbestaan van Al-Amal, het ontplooien van jongeren initiatieven, en bovenal, werken aan een gigantische beloning voor het hiernamaals, inshâ’Allâh.


Middels deze nieuwsbrief zullen wij jou maandelijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen Al-Amal. De agenda van religieuze, educatieve, recreatieve en ontspanningsactiviteiten zullen langs deze weg bekend worden gemaakt. Tevens zal deze nieuwsbrief een voor moslims relevante nieuwsrubriek bevatten en een column. Creatieve dragers die een zinvolle bijdragen kunnen en willen leveren aan de nieuwsbrief door bijvoorbeeld een column te schrijven of anderszins, zullen die kans krijgen.


Momenteel zijn we druk bezig met de administratieve verwerking van de inschrijfformulieren en de vormgeving van het dragerschap. Binnenkort zul je meer informatie ontvangen over de inhoud van het dragerschap. Ondertussen zullen we vanaf september inshâ’Allâh een start gaan maken met de uitvoering van enkele nieuwe activiteiten. Hierover word je uiteraard te zijner tijd geïnformeerd.


Voor nu, nogmaals bedankt voor je waardevolle bijdrage en wellicht tot gauw!

Moge Allâh de Verhevene het van je accepteren en jouw weegschaal op de Dag des Oordeels hierdoor zwaarder laten wegen aan de rechterkant, Allâhumma âmîn!


Wa ‘alaykum as-salâm warahmatullâh,Jongerenbestuur Al-Amal