עמית גופר

רפאל אבן ונמרוד פרידמן

מדוע עשה את הרגל לנכים?