Anker & Ketting

De overeenkomst, aanbod en aanvaarding

De overeenkomst

Een overeenkomst is een juridisch bindende afspraak tussen twee partijen waarin ze hun rechten en plichten ten opzichte van elkaar vaststellen. Een ander woord voor overeenkomst is contract.

Aanbod en aanvaarding

Een aanbod kan zich in allerlei vormen voordoen: een reclamefolder, een etalage vol spullen, de goederen in de supermarkt, etc. Een aanbod is alleen geldig als het voldoende duidelijk is. Het aanbod mag worden herroepen tot het is aanvaard. Er zijn drie vormen van aanvaarding: mondelinge aanvaarding, schriftelijke aanvaarding en per e-mail.

Uitzonderingen

Voor de regel dat een aanbod kan worden herroepen tot het moment van aanvaarding, gelden twee uitzonderingen. Als er een bepaalde termijn wordt gesteld mag de aanbieder het aanbod niet herroepen. Ook als de aanbieder in het aanbod zet dat het aanbod 'vrijblijvend' is.

Vergissing in het aanbod

Soms sluipt er een vergissing in het aanbod, bijvoorbeeld door een drukfout of doordat er een verkeerd prijskaartje op een product zit. Als iedereen kan begrijpen dat er een vergissing is gemaakt in het aanbod, gaat het aanbod niet door. Bij kleine vergissingen is de aanbieder aan zijn aanbod gebonden.

Duur van het aanbod

Een mondeling aanbod vervalt als het niet meteen wordt aanvaard. Een schriftelijk aanbod vervalt als het niet binnen een redelijke termijn wordt aanvaard.
Big image