למה מתפללים מנוסח ולא מהלב

מגישה: אפרת גרוס

מקור מספר 1 אתר אור לנוער

האתר מסביר שאת התפילה תיקנו חכמים.

החכמים יודעים מה אנחנו צריכים להתפלל. התפילה היא כמו קוד שפותחת שערים עליונים.

בלי קשר התפילה מורכבת מקטעים שהיו נאמרים בבית המקדש, לכן יש חשיבות עצומה לקטעים האלה

כך מסביר האתר לשאלה למה מתפללים מנוסח ולא מהלב

Big image

מקור מספר 2 אתר כיפה של הרב דוד צוקרמן

האדם במשך היום עסוק בעצמו – בלימודים, בעבודה, עם החברים וכדו'. כתוצאה מכך, הוא עלול לפעמים לשכוח את הדברים הגדולים והחשובים באמת בחייו, ובחיי כל העולם כולו – גאולה, תשובה, גשמים וחיות לעולם, רפואה שלימה ועוד. לכן בתפילה חז"ל דאגו להזכיר לנו את כל אותם אידיאלים גדולים - את מה שחשוב באמת בחיים, וזאת כדי שנדע על מה לשים דגש, ובנוסף - שבכיוון הזה נעבוד ונתקדם הלאה.
  1. אם התפילה היתה כתובה בצורה כזו שיש בה רק בקשות אישיות, או אם לא היתה תפילה קבועה מחז"ל, אלא שלכל אחד האפשרות להתפלל מעצמו כפי ראות עיניו, האדם היה נשאר 'תקוע' בעצמו. גם אם לפעמים הוא כן היה נזכר בכל החולים שבעם ישראל, בחקלאים המחכים לגשם וכדו', זה עדיין היה רק לפעמים והוא גם לא היה נזכר בכל מה שיש לבקש,
  2. כך מסביר הרב דוד צוקרמן לשאלה למה מתפללים מנוסח ולא מהלב.