Windenergie

Steff Delorge - mentor L. Dirix

Wat is windenergie ?

Windenergie is de elektrische energie die een windturbine uit wind kan maken. De windinslag op de wieken van een turbine, doet een rotor draaien. Die rotor drijft op zijn beurt een dynamo aan, die elektriciteit produceert.

Windenergie= Belangrijk !!!

Ik heb voor mijn GIP opdracht windenergie gekozen, omdat dit de toekomst is. Er bevinden zich al maar meer en meer windturbines langs wegen, industrie en zelfs in zee.

de toekomst

Met de verwachting dat tegen 2030 over de hele wereld zowat 13 keer meer elektriciteit met windenergie opgewekt zal worden dan vandaag, zetten fabrikanten van windturbines zich schrap voor een enorme groei.

Productie van stroom

Ik heb voor mijn GIP opdracht, zelf een windturbine gemaakt. Deze windturbine zal d. m. v. een bladblazer een lampje doen branden.

Tuinbouwschool

Ben je geïnteresseerd in wetenschappen en wil je graag proeven uitvoeren in het labo. Kom dan zeker eens langs bij onze school.