Christendom

gemaakt door: Agnetha, Pascal, Renske, Judith

Opbrengst 1, 1 onderzoek hoe de dood volgens deze religie of cultuur wordt gezien

Christenen van alle richtingen geloven in een leven na de dood. Wanneer je sterft is je lichaam overleden, maar de ziel leeft voort. Waar de ziel in alle eeuwigheid verblijft, hangt af van de keuzes die je in je leven gemaakt hebt. Het christelijke beeld van het hiernamaals is die van de hemel (het paradijs) en de hel. De hemel is waar God woont. Het is een plaats van vrede en geluk, waar geen negatieve dingen meer zijn. De zielen van de gelovigen mogen hier eeuwig bij God verblijven. De hel is het tegenovergestelde van de hemel. De hel is een plaats waar God helemaal afwezig is.

Opbrengst 1, 2 onderzoek vervolgens wat zij met de overledene doen

Christenen en hun begrafenis:

Bij een begrafenis van een christen worden onmiddellijk veel zaken geregeld. Vaak wordt men door een begrafenisondernemer geholpen als het gaat om de kist, het graf, het verzenden van een rouwkaart, etc. De familie denkt na over wat er op de rouwkaart komt te staan en, vaak samen met de dominee, over de wijze waarop de rouwdienst en de begrafenis zullen plaatsvinden. Veelal zet men op de rouwkaart een tekst uit de Bijbel of van een christelijk lied of gedicht, een tekst die de overledene aansprak of iets over hem of haar weergeeft.

Christenen over cremeren:
In de bijbel staat nergens dat er niet van god gecremeerd mag worden. Maar de 1 vindt dat het wel kan maar de ander zegt dat het niet hoort omdat bij het verbranden van mensen het gaat over de duivel.

Crematie/verbranding wordt in het oude testament gebruikt als straf voor afgoderij. Omdat ‘het vuur’ als symbool getuigt van de eeuwige
verschrikking, zou een christen geen reden moeten hebben crematie te verkiezen boven het aloude begraven.

Een christen wordt begraven in afwachting van de opstanding bij de wederkomst van Christus.