קווי 67 בעד ונגד

מה הם קווי 67?

קווי 67 נקראים גם הקו הירוק הוא קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחרמלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. שמו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים.

גבולותיה של ישראל לפני 1967 שיקפו את פרישת הכוחות הישראלים והערבים מיד לאחר מלחמת העצמאות ב-1948. רשמית לא היה זה קו גבול אלא קו הפרדת הכוחות בין ישראל לשכנותיה. רוב חלקי הקו הירוק משמשים היום כגבול מינהלי בין השטחים עליהם חלה ריבונות ישראל, לבין שטחים המנוהלים על-ידה באמצעותממשל צבאי או על-פי הסכמים עם הרשות הפלסטינית.

השאלה האם ישראל צריכה לסגת חזרה לגבולות הקו הירוק היא אחד ממוקדי המחלוקת המרכזיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובשיח הפוליטי הפנימי בישראל.

האם מדינת ישראל צריכה לסגת לקווי 67/הקו הירוק?

הנימוקים...

בטחוני - אני בעד שהיה לכולם נשק מפני שמי שנלחם ידעה מה זה נשק ולא ילחם.

כלכלי - שלכולם היה כסף שווה.

אוכלוסיה - יחריבו את זה .

יחס מדיני - שהיה שוויון

לסיכום

אני נגד קווי 67 מפני שלכול אחד יש נשק יהרגו אחד את השני