Moslims In Dialoog

Voor een islamitisch bewustzijn

Een handig schema om de Qurân uit te lezen in de RamadânBismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ ahlihi wa ashâbihi ajma'în amma ba'd.

In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,De gezegende maand Ramadân staat weer voor de deur. Een maand die bij uitstek de tijd is om het reciteren van de Edele Qurân te vermeerderen. Deze maand wordt dan ook wel de maand van de Qurân genoemd.

Wees daarom waakzaam en benut deze Ramadân optimaal en laat deze profijtvolle tijd niet aan je voorbij gaan. Zuiver je intentie spreek met jezelf een doel af dat je graag zowel tijdens als na de Ramadân wilt bereiken.

Voor degenen die voornemens zijn om de Ramadân optimaal te benutten, hebben we een handig schema om de Qurân één, twee of meerdere keren uit te lezen in de Ramadân.

Big image
Door de Qurân te labelen (labels zijn o.a. bij de Action verkrijgbaar), kan men eenvoudig zien wat er minimaal gelezen dient te worden op een dag om de doelstelling te behalen.
Big image
Maak hier gebruik van en hopelijk zal het je lukken om minimaal één maal de Qurân uit te lezen, inshâ Allâh.

We vragen Allâh de Barmhartige, de Genadevolle om ons de gezegende maand Ramadân door te laten brengen in een staat van gezondheid, welzijn en imân. Zodat we Hem met volle overgave kunnen aanbidden.

We vragen Allâh om de Moslims te leiden naar datgene waar Zijn Tevredenheid mee bereikt wordt, en dat Hij onze goede daden accepteert, onze zaken rechtzet, ons redt van beproevingen die ons doen afdwalen, en wij vragen Hem, Die vrij is van elke tekortkoming, om de vertegenwoordigers van de Moslims rechtschapen te maken en om hun woord te verenigen op de Waarheid. Voorwaar, Hij is Degene Die hier macht over heeft, en Hij is hiertoe in staat.

Subhânaka Allâhumma wa bihamdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atûbu ilayk.

Wa ‘alaykum as-salâm warahmatullâh,