Innovatief organiseren

Bianca Last, S1049688, LI4A

Flyer

Deze flyer is opgemaakt voor het vak innovatief organiseren. Dit is een module die valt binnen de minor Leiderschap en Innovatie. Voor de eerste les is deze flyer opgesteld om het begrip innovatief organiseren te verduidelijken.

Definities

Innovatief organiseren: een kwestie van balanceren. (WEERD-NEDERHOF, 2010)


Innovatief Organiseren is een verzamelbegrip voor de concepten en ervaringen met het doel om werk op een vernieuwende manier in te richten. Het gaat daarbij om initiatieven die enerzijds de resultaten, productiviteit en geleverde kwaliteit verbeteren en anderzijds bijdragen aan de motivatie en het welzijn van medewerkers. (Managementsite, 2014)


De organisaties die er echt uit zullen springen in de toekomst zijn de organisaties die ontdekken hoe ze op alle niveaus gebruik kunnen maken van de bereidheid en het vermogen tot leren en presteren van hun mensen. Innovatief organiseren wordt daarmee een belangrijk en onderscheidend concurrentievoordeel. (Alkemade, 2014)

Waarden en drijfveren

Samenwerken | uitdaging | zelfstandigheid | creativiteit

Mijn persoonlijke drie innovatietrends

- Trend 4: Van cijfers naar waarden = Visie en kernwaarden; waar deden we het nou om?

- Trend 7: Van Human Resources naar human = professioneel en persoonlijk

- Trend 8: Van ophaalbrug tot bruggen bouwen = Samenwerken