צונאמי

אייל אבו ו שאדי

מה גורם לברק

ברק הוא זרם חשמלי. בתוך ענן סערת דרך למעלה בשמים, רבות פיסות קטנות של קרח נתקלות זה בזה, כאשר הם עוברים באוויר.