Wiet

Door; Jolanda WELOV1A

Wat is wiet

Wiet staat bekent als een softdrug, wat van de vrouwelijke hennepplant afkomt. De werkzame stoffen in wiet zijn THC en CBD. Per wietsoort verschilt de werking door wisselende hoeveelheden van de werkzame stoffen. De belangrijkste werkzame stof in wiet is de THC (tetrahydrocannabinol). Wiet imiteert een stofje in de hersenen, anandamide. Anandamide heeft onder andere invloed op slaap, emotionele beleving, eetlust en het verwerken van informatie.
Big image

Feiten over wiet

 • Wiet is lichamelijk niet verslavend
 • Wiet kan geestelijk verslavend zijn
 • Er is nog nooit iemand dood gegaan aan wiet
 • Wiet wordt al eeuwenlang gebruikt als medicijn

Gewenste effecten

 • Ontspannen, vrolijke, opgewekte stemming
 • Prikkeling van fantasie
 • Gevoel wordt versterkt
 • Openheid
 • Zintuigen (horen, zien, voelen, ruiken, proeven) wordt intensiever
 • Gebruik als medicijn

Ongewenste effecten

 • Onrust / angstig
 • Denk - en geheugenproblemen
 • Droge mond en hartkloppingen
Big image

Manieren om wiet te gebruiken

 • Roken
  Jointje, hasjpijp, waterpijp, bong
 • Vaporiser
  Wiet wordt dan niet verbrand maar verhit en daardoor verdampt
 • Eten
  Meestal door wietboter te maken en daar iets mee te bakken
 • Drinken
  bijvoorbeeld thee of melk
 • Opnemen via de huid
  Olie/zalf
Big image

Wetgeving

Hoewel de handel in cannabisproducten officieel is verboden volgens de Opiumwet, wordt deze in Nederland onder een aantal voorwaarden gedoogd. Dit komt erop neer dat een coffeeshop door justitie met rust wordt gelaten als men:

- Geen reclame maakt.
- Geen Harddrugs verkoopt maar alleen softdrugs
- Geen Overlast veroorzaakt, (geluidsoverlast, parkeeroverlast)
- Geen Jongeren toelaat: voor klanten geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
- Geen Grote hoeveelheden, maximaal 500 gram cannabis in voorraad hebben.
- Een coffeeshop mag maximaal vijf gram per dag per persoon verkopen.


Gedoogbeleid
Het gedoogbeleid in Nederlandse coffeeshops is merkwaardig. In Nederland wordt het bezit van maximaal 30 gram cannabis niet bestraft. Bij bezit van meer wordt dat geacht voor de handel te zijn en dat wordt wel bestraft. Zo mag de coffeeshop eigenaar cannabis wel verkopen maar niet inkopen. officieel is het dus niet bekend en wordt het niet aangepakt). Herziening van de wet is volgens velen dan ook nodig.

Kweken voor eigen gebruik
In geval van teelt van niet meer dan 5 planten wordt aangenomen dat sprake is van niet beroeps/bedrijfsmatige teelt. Bij dit aantal mag worden aangenomen dat het een teelt uitsluitend voor eigen gebruik betreft. Er volgt in dat geval bij ontdekking politiesepot met afstand. De kweker dient bij ontdekking dus wel afstand van zijn wietplanten te doen.

Mijn mening

Ik vind ten eerste de wetgeving gekkenwerk. Het zou ook raar zijn als een supermarkt wel brood mag verkopen maar niet mag inkopen. Dit vind ik net zo raar als de wetgeving voor de coffeeshops. Naar mijn mening is wiet niet slecht voor je en onder bepaalde omstandigheden zelfs goed voor je. Als je er maar op een verstandige manier mee omgaat!
Big image