Sylvia Global Media Network

ميزبان برنامه: رابعه صالحی موضوع: مرد فیمینست، علی شهیدی

حباب رویا

حباب رویا یک شبکه رادیویی ای هست که در آنجا از اشخاص، مخصوصأ از خانمها و آقایان افغانی، دعوت می شود تا آنها از رویاها و آرزوهای که در مورد آینده ای خود ،جامعه و افغانستان دارند و چطور میخواهند آن رویاها را به واقعیت مبدل سازند حرف بزنند. حباب رویا بطور خاص کسانی را تشویق میکند که میخواهند تغیرات مثبت در جامعه ای خود بیاورند ،مخصوصأ در عرصه ای حقوق زن تا که در مورد آینده ای رویایی ای که آنها مد نظر گرفته و پلانها و استراتیژی های که برای کسب آن میخواهند در پی بگیرند فکر کنند و با ما به اشتراک بگزارند.


Rabia, Host of Dream Bubble

عنوان برنامه: حباب رویا

ميزبان برنامه: رابعه صالحی

موضوع: مرد فیمینست، علی شهیدی


رابعه صالحى، متولد افغانستان، بیشتر از زندگى خود را در شهر زیبایى پاراچنار پاکستان سپرى کرده. بعد از فارغ شدن از لیسهء عالى معرفت در کابل، او فعلاء بحیث یک شاگرد سال سوم در دانشگاه آسیایى براى زنان دررشته ای فلسفه، سیاست، و اقتصاد درس میخواند. او معتقد است فضای متنوع فرهنگی این دانشگاه توانسته است او را کمک کند که دید خود را از محدودیت های که جامعه بر طرز فکر او گذاشته برهاند و باعث شده یک تحویل بزرگی در زندگی او بوجود بیاورد و او را برای فعالیتهای اجتماعی برای حقوق مساوی برای زنان مشتاق سازد. او فعالیت های خود را در عرصه ای حقوق مساوی زن و مرد با نوشتن برای شبکه جهانی ای ورلد پلس آغاز نموده و بحیث یک ستزن ژورنالست در سال ۲۰۱۳ فارغ شده. با زندگی کردن در جامعه های که رقص را اهمیت نمیدهند و داشتن شور و شوق خاص برای رقص، او همیشه خواسته است که آزادانه بتواند رقص یاد بگیرد و تمرین کند. او برای این که این خواب خود و خیلی های دیگر را به واقعیت مبدل سازد در دانشگاه خود یک اموزشگاه رقص در سال ۲۰۱۲ به تأسیس گذاشت

کلیک کنید و به رسانه ای زیر گوش دهیدعلی شهیدی فعال حقوق زنان، دانشجوی روانشناسی در دانشگاه نورویچ و گرداننده صفحه "دختران افغانستان" در فیس بوک است. او در جنبش های اخیر فمینیستی در افغانستان سهم گرفته و بطور آزادانه فعالیت های آگاهی دهی را با اجرای سمینار در مکاتب خصوصی در کابل داشته است. سمینار ها و برنامه های آگاهی دهی وی بیشتر پیرامون مسایلی مانند، "تاثیرات خشونت های خانگی بالای اطفال" و "خیابان آزاری" بوده است. آقای شهیدی حدودیک سال است که در دانشگاه نورویچ در آمریکا مشغول تحصیل در زمینه

روانشناسی اجتماعی و علوم اعصاب میباشد.


Afghani music melody of Rubab and Drums Enjoy the tune of Afghanistan Rubab Music Instrument

Sylvia Global Media Network

سیلویا گلوبل میدیا نتورک (Sylvia Global Media Network) رسانه مثبت به متفکران، عاملان و اهدا کنندگان جهان هديه می کند.

سیلویا گلوبل میدیا نتورک رسانه مثبت به متفکران، عاملان و اهدا کنندگان جهان هديه می کند.