Son-Rise

Arlina Beciri, Eva Langens, Carly Jansen & Inge van Eck

Visie

De son rise methode heeft zo z'n eigen visie. Als je vanuit deze visie werkt richt je jezelf vooral op het aanleren van vaardigheden door middel van belonen.

Uitgangspunten

De son Rise methodiek is gebasseerd op vier uitgangspunten.

1. Ouders zijn de beste hulpverleners

2. Oordeel niet over het kind

3. Het kind zelf is de leraar

4. liefde zonder medelijden

Werkwijze

Het eerste principe is dat de ouders expert zijn op het gebied van hun eigen kind. Zij zijn de beste hulpverleners die een kind kan hebben. Het feit dat ze misschien geen opleiding hebben, is niet belangrijk. Ouders zijn de enigen die zich levenslang en onvoorwaardelijk aan hun kinderen wijden.


Het tweede principe is dat de ouders niet oordelen over hun kind, zij moeten hun kind accepteren zoals het is. Dat is essentieel als ze met hun kind willen werken, want anders gaat er te veel energie verloren. De ouders mogen het kind nooit als een vloek of ramp zien, en dat is soms heel moeilijk. sommige ouders geven toe dat ze niet naar hun kind kunnen kijken zonder droevig of bang te zijn en juist dat moet vermeden worden.


het derde principe is dat het kind zelf de leraar is. de motivatie van het kind is onze deur naar zijn wereld. Wij kunnen kinderen niet dwingen te veranderen tegen hun wil. het kind toont zelf hoe we het kunnen bereieken, we moeten gewoon zijn interesses volgen. Pas als er contact is kan er iets veranderen.


Het vierde principe is 'Liefde zonder medelijden'.

begeleiden

Bij deze methodiek wordt de autonomie gestimuleerd doordat de ouders zelf de belangrijkste hulpverleners zijn en de activiteiten aanbieden. Hierdoor ligt de regie meer in de handen van de ouders en kunnen zij de autonomie vergroten. Ook het uitgangspunt het kind is zelf de leraar. Door naar je kund te luisteren houd hij zelf meer regie over de manier waarop hij wil leven.

Doelgroep

Deze methodiek is speciaal geschreven voor kinderen met autisme. Bij deze methodiek gaan ze meer in op de behoeftes van het kind

CSL (afgeleide van Son Rise)

Contactgericht spelen & leren is een methode die je handvaten geeft om je kind met autisme doelgericht te stimuleren op verschillende ontwikkelingsdomeinen, maar wel steeds vanuit het contact. CLS leert je hoe je het contact met je autistische kind kunt versterken en hoe je vervolgens op een ontspannen manier je kind effectief en doelmatig kunt stimuleren op verschillende ontwikkelingsdomeinen. zoals de sociaal emotionele, motorische of cognitieve ontwikkeling. CSL richt zich niet alleen op de methodes maar ook op de manier waarop je die toepast. Je kind werkt meer mee als hij of zij er plezier in heeft. Vanuit een liefdevolle, accepterende houding werken de meeste methodes veel effectiever. CLS vind het belangrijk dat de methode is afgestemd op het kind. Maatwerk dus
Autism help: Become more exciting, creative and dynamic in the playroom - The Son-Rise Program®