משמרות זה"ב

מהם משמרות הזה"ב?

תפקידם של משמרות הזה"ב:

לאפשר ולסייע להולכי הרגל, ובעיקר לילדי בית-הספר הצעירים, לחצות כביש במעברי חצייה הסמוכים לבית-הספר בביטחון, תוך שימוש בתמרור "עצור נייד" ובהתחשב בתנאי הדרך ובתעבורה.

אלופים בזה"ב (עברית)