WATCH THE CASH FLOW !

Do 30% odmrożonej gotówki w ciągu trzech miesięcy

Jak skutecznie konkurować i rozwijać firmę w niepewnych czasach?

W warunkach wzmożonej konkurencji i wszechobecnych zmian skupienie na zysku i redukcji kosztów to zdecydowanie za malo. Dzisiaj niezbędne stalo się większe skupienie na bilansie i przeplywach pieniężnych. Holistyczne i aktywne zarządzanie plynnoscią finansową i kapitalem obrotowym pomaga firmom o slabszych wynikach zmniejszyć uzależnienie od finansowania zewnętrznego oraz obniżyć ryzyko finansowe. Firmy uzyskujące lepsze wyniki pozyskują dodatkowy kapital na strategiczne inwestycje i dalszą budowę wartosci.

Cel - szybsza konwersja gotówki

Cykl konwersji gotówki to sredni czas liczony w dniach uplywający pomiędzy wyplatą gotówki do dostawców, a wplatą od klientów. Miernik ten informuje o tym jak sprawnie firma generuje gotówkę z operacji. Skrócenie cyklu konwersji gotówki jest możliwe poprzez skrócenie cyklu należnosci (proces "Od klienta do gotówki"), skrócenie cyklu zapasów (proces "Od prognozy do dostawy") i wydlużenie cyklu zobowiązań (proces "Od zakupu do platnosci"). W praktyce oznacza to poprawę plynnosci poprzez odmrożenie znaczących ilosci gotówki z wewnątrz organizacji. Sprawdź ile gotówki odmrozisz skracając cykl konwersji gotówki tylko o 10 dni: (link do kalkulatora)

STWÓRZ PROGRAM POPRAWY PŁYNNOSCI W TWOJEJ FIRMIE!

Karty Watch The Cash Flow

Karty Watch The Cash Flow to zestaw 120 praktycznych sposobów na skrócenie cyklu konwersji gotówki, poprawę plynnosci i rentownosci. Każda karta zawiera:

  1. umiejscowienie karty w kluczowym procesie
  2. kierunek dzialania
  3. proponowany sposób realizacji dzialania
  4. objasnienie związku dzialania z zapotrzebowaniem na gotówkę

Dodatkowo w kazdej talii kart umiescilismy zestaw kluczowych miernikow efektywnosci, za pomocą których wykonasz glęboką analizę przeplywu gotówkowego.

Zastosowania

Stosuj Karty Watch The Cash Flow na warsztatach, burzach mózgów, sesjach strategicznych i w pracy indywidualnej. Angażuj i inspiruj ludzi, dziel się pomyslami, formuluj i realizuj inicjatywy. Odmrażaj gotówkę i wygrywaj z konkurencją!

Dla kogo?

Przedsiębiorcy i prezesi

Dyrektorzy odpowiedzialni za finanse;

Dyrektorzy dzialów pozafinansowych: produkcji, zakupów, obslugi klienta, logistyki, controllingu, lańcucha dostaw, IT;

Pracownicy dzialów operacyjnych

Konsultanci i trenerzy

Na czym polega innowacyjnosć i skutecznosć tej metody?

Dostarcza kompletu mierników zwiększających widocznosć kapitalu obrotowego, pozwalających monitorować efekty i zarządzać poprzez język faktów.

Wspiera organizację w propagowaniu wsród pracowników najlepszych praktyk i praktycznej wiedzy finansowej.

Pozwala zrozumieć przeplywy gotówkowe calosciowo, z perspektywy "Big Picture" i procesów "od końca do końca".

Kreuje wyraźny wspólny, między funkcjonalny cel dla różnych obszarów organizacji oraz motywuje do dzialania w interdyscyplinarnych zespolach.

Poprzez "podążanie za gotówką" kreuje postawy przedsiębiorcze oraz odkrywa potencjal optymalizacji wzdluż kluczowych procesów firmy.

Jak powstały karty?

Karty Watch The Cash Flow są podsumowaniem wieloletnich doswiadczeń z projektów wdrożeniowych i optymalizacyjnych systemu SAP zrealizowanych na styku finansów, controllingu i lańcucha dostaw. Wiodącą inspiracją rynkową są doswiadczenia i praktyki takich liderów jak Dell, Amazon czy Zappos."

Marek Kuszneruk, pomyslodawca kart, kierownik projektów i programów SAP


Dowiedz się więcej

WYBIERZ PAKIET WATCH THE CASH FLOW ! ODMRAŻAJ GOTÓWKĘ I WYPRZEDZAJ KONKURENCJĘ!

Pakiet BASIC - 790 PLN

Zamów jesli pracujesz indywidualnie. Zestaw zawiera: jedną talię kart Watch The Cash Flow

Pakiet STANDARD - 3 900 PLN

Zamów jesli pracujesz w grupie. Zestaw zawiera: pięć talii kart Watch The Cash Flow plus pięć kolorowych plansz do wizualizacji wyników warsztatów plus scenariusze gier biznesowych

Pakiet PREMIUM - 7 900 PLN

Zamów jesli chcesz wypracować strategię poprawy plynnosci z ekspertami. Zestaw zawiera: Pakiet STANDARD plus szeciogodzinny warsztat realizowany przez ekspertów Watch The Cash Flow

„Rezultatem optymalizacji w naszej firmie jest znacząco większa ilość gotówki, którą możemy dysponować. Przeznaczamy ją na realizację strategicznych inwestycji i rozwój biznesu.”


Prezes Zarządu, firma z branży przemysłowej

Blog Watch The Cash Flow

Dowiedz się więcej na temat najlepszych praktyk w zarządzaniu plynnoscią i kapitalem obrotowym. Przejdź do bloga naszych ekspertów.

Kontakt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Business Development Manager