A Idade Moderna

De: Noa Orge Rodríguez

A Idade Moderna en Europa

Grandes cambios no seculo XVI

En 1492 Cristovo Colón descubrió América e este frito marcou o inicio da Idade Moderna. Outros grandes cambios desta época fotón:
 • Os descubrimientos xeográficos.
 • O desembolbemento do comercio.
 • A aparición das monarquías absolutas.
 • As novas correntes relixiosas.

A sociedade

 • O rei: Era a máxima autoridade do reino.
 • Os grupos privilexiados: Posuian gran parte da terra e nos pagaban impostos.
 • A xente do común:
 1. Burgueses: Enriquecianse do comercio.
 2. Artesans: Organizabanse en gremios
 3. Campesiños: Traballaban nas terras do clero e da nobreza.
Big image

Desemvolvemento cultural

No seculo XV inventouse a imprenta.
Tres grandes etapas da Idade Moderna:
 • O Renacemento.
 • O Barroco.
 • A Ilustración.

A Idade Media en España

Comezos

Comezou no seculo XV cando os Reis Católicos uniron Aragón e Castela e os seus sucesores crearon un grande imperio.

O seculo XVII

España entrou en crise

o seculo XVIII

Fixeronse grandes reformas políticas e económicas.

A sociedade

 • A nobreza e o clero: Eran os grupos privilexiados.
 • A xente do común: Tiñan que pagar impostos.

A cultura

O Século de Ouro: foi unha etapa de España de esplendor cultural.