De 4 c's

Customer Solution-Cost to Consume-Convenience-Communication

Big image

Costumer Solution

Er wordt gedacht vanuit de consument, waarom is dit een oplossing voor de consument?