יום המעשים הטובים.

איתי ועידן ו'3 שמיר

המעשים הטובים שלי

עזרתי לאמא שלי לנקות את הבית ועזרתי לקלח את אחותי הקטנה. אני גם תמיד עוזר לשטוף כלים ובכל מה שצריך אני עוזר.
https://www.youtube.com/watch?v=twSHqH7gWvM