צרופי מילים

בשפה העברים קיימים ביטויים וצרופי מילים שמקורותיהם שונים.

בטל בשישים

ערכו זניח לעומת הכלל.
כלל הלכתי

אם טיפת חלב נפלה לקדירת בשר, אשר יש בה לפחות שיעור שישים טיפות של בשר (- פי שישים מטיפת החלב), הרי שטיפת החלב בטלה, והתבשיל מותר באכילה.

בטל בשישים

בטל בשישים