חיים בן פסח

שיר על איך ביבי תמיד נכנע ללחץ ואיך זה מסכן את קיומנו