Economía

Nicolás, Jose, Carmen

Índice

 • Definición de economía
 • Fases da actividade económica
 • Sectores da economía
 • Necesidades e desexos
 • Axentes económicos
 • Factores produtivos
 • Sistemas económicos

Definición Economía

Proceso mediante o cal obtemos os produtos e máis os servizos que cobren esas necesidades.

Fases da actividade económica

 • Produción
 • Distribución
 • Consumo

Sectores da economía

NECESIDADES E DESEXOS

 • As necesidades e desexos son INFINITOS.
 • Os medios para conseguilos son LIMITADOS.
 • A ciencia que estuda este proceso é a ECONOMÍA.

Axentes económicos

 • Persoas: participan na produción e son consumidores
 • Empresas: producen bens ou servizos a cambio dun beneficio económico
 • Estado: elabora leis e normas para facilitar e regular a actividade económica:
- da subvencións

- crea empresas

- presta servizos públicos

- xera empregos

FACTORES PRODUCTIVOS

Traballo

- Actividade humana (física-intelectual) necesaria para producir bens e servizos.

- Poboación activa: maiores de 16 anos (parados ou ocupados).

- Poboación inactiva: maiores de 16 anos que no poden traballar (estudantes, xubilados...)

- Traballadores:


 • Conta allea: a cambio dun salario traballa para unha empresa.
 • Cooperativas: toman decisións e reparten os beneficios de modo democrático.
 • Autónomos: traballan de xeito independente.

SISTEMAS ECONÓMICOS

Sistema de subsistencia

 • As familias producen o que necesitan.

SISTEMA COMUNISTA

 • O estado controla todos os procesos da actividade económicos.

Hoxe estase extinguindo.

SISTEMA CAPITALISTA

Sistema económico de libre mercado.

 • Propiedade privada.
 • Busca o máximo beneficio.
 • Lei de oferta e demanda.
 • libre competencia.

FIN :)