Latent leren

Lieke Elberse A14DG2

Latent leren is onopgemerkt leren

Latent leren betekend dat een dier leert zonder dat hij dat eigenlijk door heeft. Hij krijgt voor dit gedrag dan ook geen duidelijke beloning.

Het dier leert van de ervaring die hij heeft opgedaan. Omdat hij hier niet voor gestraft of beloond is zal hij de keer erna hetzelfde gedrag vertonen. Dus hoewel je niet gelijk ziet wat het dier geleerd heeft heeft hij toch ontzettend veel dingen opgestoken die je later pas in het gedrag ziet terug komen.

Latent leren is eigenlijk exploratiegedrag.

Voorbeeld:

Een pup betreed voor het eerst zijn nieuwe huis. Hij zal nu de omgeving gaan ontdekken. Je laat hem met rust en hij scharrelt rustig rond, aan dit gedrag zit geen gevolg. Op deze manier leert hij op een goede manier zijn territorium kennen en weet hij waar hij naartoe kan vluchten om zich schuil te houden als hij angstig is.

Als hij dan vervolgens voor de tweede keer in dezelfde ruimte word geplaatst, weet hij direct bepaalde plekken te vinden. De pup neemt dus ongemerkt veel prikkels op uit zijn omgeving.

Puppy's ontdekken hun nieuwe omgeving:

Big image

Vragen:

1. Wat betekend latent leren (kort samengevat)?

2. Krijgen de dieren voor dit gedrag een duidelijke beloning of straf?

3. Wat is een ander woord voor latent leren?

4. Zie je bij het dier het geleerde gedrag gelijk terug?

5. Neemt een dier tijdens het latent leren juist veel of weinig prikkels op uit zijn omgeving?

Hier een filmpje van een puppy die onbewust latent aan het leren is:

Our new Puppy Roxy Japanese Spitz First day at Home October 15, 2013