אקרופוליס!

מאת לירן בן סימון ורואי בן חמו

מידע קצר על אקרופוליס

אקרופוליס היא עיר באתונה שאתונה היא ביון . המילה אקרופוליס מתחלקת לשתי מילים . אקרו ופוליס . הפירוש של פוליס היא מדינה שהיא גם עיר פני עצמה . יש לה צבא משלה חוקים משלה וממשלה משלה .

אקרופוליס=עיר מדינה,

ביון לכול עיר היה בחירות משלה,צבא משלה,גבול משלה ושלטון מדיני משלה אפילו.

כמו השם שלה אקרו פוליס.

המבנים של אקרו פוליס לבין של היום

מבנים של אקרו פוליס פעם הייתה דומה לשלנו היום. למשל היום יש לנו שוק ולהם היה תחנת סחר. להם היה מגורי חיילים ששמה היה גרי חיילים ולנו בסיס צבאי. היה להם שגרירות ולנו גם יש.