עבודה בהיסטוריה

חברת מופת

מהי בשבילי חברת מופת?

זוהי חברה שצריך להיות בה שוויון זכויות בין העניים לעשירים שגם העניים צרכים לקבל זכויות והחברה צריכה לעזור להם לקבל את כל מה שה צריכים. וגם זאת חברה של אנשים שמתחשבים בעצמם ובכל הסובבים שביניהם.

מהי בשבילי חברת מופת?

זוהי חברה שצריך להיות בה שוויון זכויות בין העניים לעשירים שגם העניים צרכים לקבל זכויות והחברה צריכה לעזור להם לקבל את כל מה שה צריכים. וגם זאת חברה של אנשים שמתחשבים בעצמם ובכל הסובבים שביניהם.
מח"מ - נוער מנהיג חברת מופת