Gliffy

Online Diagrammen Software

Wat is Gliffy?

Gliffy is een WEB 2.0 toepassing waarbij gebruikers allerlei diagrammen kunnen maken. Dit kan handig zijn bij het maken van samenvattingen van een bepaalde les, een lijst voor klastaken,...

Gliffy in de klas?

Je kan als leerkracht zelf Gliffy gebruiken om je les samen te vatten, om een plaatsverdeling te maken, om een klastakenlijst te maken,...

Maar je kan ook de leerlingen van de oudste klassen met Gliffy zelf de les laten samenvatten, laten gebruiken tijdens de les,...