Roomixer

ארועי יולי 2013

קהילת רומיקסר בישראל גדלה

יין, גבינות ופיתוחים חדשים. תודה רבה לכל מי שהגיע לאירוע! מצאו את התמונה שלכם ואל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק.


פיתוחים חדשים

אנו שמחים להודיע על השקת מודל חדש המחבר בין סוכנים לבעלי דירות. איך זה עובד?


מיקסר החודש

הקרב היה צמוד - האם אתם מיקסר החודש של רומיקסר?


עסקת החודש

עסקת אחת בלטה מעל כולן החודש.

האם זו הייתה העסקה שלכם?