קווי 67

ישראל מתפשרת למען השלום?

קווי 67

הקו הירוק הוא שביתת הנשק של מדינת ישראל עם מיצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967.

בעד קווי 67 או נגד

אני נגד לתת לערב את קווי 67 מהסיבות הבאות:

1. לדעתי אם ישראל תוותר על השטחים שכבשנו אז מדינות העולם יחשבו שאנחנו חלשות ויבקשו שטחים אחר הם יתקפו אותנו.

2. יש אנשים שגרים שם ואני לא הייתי מוותר על הבית שלי על הדברים שלי סתם ככה..

3. יש שם מפעלים שבעזרתם אפשר לקבל כסף ממדינות העולם וגם ממדינתנו.

סיכום

אני נגד מלהחזיר את ישראל לקווי 67 מהסיבות שהצגתי.כתב יואב יוסיפון (: