Les deixalles espacials

Vehicle recol·lector

Nom del mètode amb fotografies o il·lustracions

Aquesta seria una de las naus recol·lectores de deixalles.

Tindria varios ganxos com aquest.
Explicació del problema de les deixalles espacials.

El problema de les deixalles espacials es que apart de embrutar el espai poden trencar/inutilitzar alguns satèlits ja que aquestes deixalles ja siguin de dos metres de grandària com de un centímetre van a milers de km/h i poden perforar un satèlit o fer explotar una base espacial.


Explicació del mètode escollit per resoldre el problema.

Jo he escollit la sol·lució de remediar aquest problema mitjançant un vehicle recol·lector de deixalles. Aquesta nau aniria al voltan de la Terra agafant amb pinçes o braços mecànics les deixalles i deixant-les lo suficientment aprop de la Terra com per que les atraigui. Així al passar per l'atmosfera es cremarien i es desintegrarien.


Promotors d'aquest mètode.

Els promotors serien la NASA i la URSS.


Avantatges, inconvenients dels mètode escollit.

Les avantatges serien que si funciones perfectamen ja no tindriem més deixalles al voltant de la Terra. Els inconvenients són que aquesta missió requeriria molts diners i tindria que anar entrant i sortint de la Terra per recargar el combustible.


Cost aproximat del projecte.

Aproximadament es calcula que valdria uns 12 milions de dollars ferla i posarla en funcionament, despres s'hauria de mirar el cost de retornar a la terra per recargar combustible i tornar a despegar.