Seland Newydd

Banner Seland Newydd

Mae'r faner Seland Newydd yn Lluman ddifwyno Las gyda'r Baner yr Undeb yn y canton, a phedwar seren goch gyda borderi gwyn i'r dde. Mae'r patrwm y sêr 'yn cynrychioli y asterism o fewn clwstwr o Crux, y Southern Cross.

Wellington

Wellington ydi'r prif ddinas yn Seland Newydd. Mae Wellingon yn prif ddinas eitha agos. Mae Wellington wrth lan y mor,ar lan y mor maen't efo harbwr sy'n gweithio. Poblogaeth yn Wellington ydi 204,000, mae temheredd trwy'r flwyddyn fel arfer yn braf ond efo wyntoedd gryf yn mynd trwy'r afon cook maen't yn rhoi y llysenw " windy Wellington".
Big image

Anifeiliaid y wlad

Anifeiliaid

Rwan yn Seland Newydd does gan rhan fwyaf o'r adar adenydd. Mae hyn oherwydd pan oedd yr anifeiliaid yn datblygu roedd ei adenydd yn diangen oherwydd doedd gan yr anifiail ysglyfaethwyr i hedfan i fwrdd o, ac erbyn heddiw mae hanner yr anifeiliaid yn Seland Newydd heb adenydd.

Enwogion

Bwyd

Bwyd Traddodiadol

Mae'r bwyd yn Seland Newydd wedi ei cymysgu o bwyd Ewrop, Asia a bwyd Polynesia. Mae'r tair gwahanol fathau o bwyd yn y gwledydd yma yn wneud llawr o bwyd gwahanol blasau. Dyma rhai o fwydydd arddyll unigrhyw Seland Newydd. Mae yna llawer o whanol bwydydd yw gael yn Seland Newydd. Yn y lluniau o dan mae yna rhai o bwydydd orau yn Seland Newydd.

Dathliadau

Gwyl gneifio

Mae'r gwyl gneifio yn Seland Newydd yn digwydd bob blwyddyn. Mae'r dathliad yn cael ei cynnal yn Masterton, Seland Newydd. Wnaeth yr wyl ddechrau yn 1961 pan oedd y torfeydd mor fawr oedd angen rhywyn yna I rheoli bawb ond rwan mae'n ychydi mwy hamddenol. Fel arfer bydd yrnwyl yn para am tua pedwar diwrnod. Ond I hyd yn oed cynnal yr gwyl mae angen bron I 750 o ddafad union yr un fath I hyd yn oed cychwyn. Fydd yr enillidd rhai o'r cystadlaethau yn cael mynd ar y newyddion a hysbasebion teledu. Yn y cystadlaeath fydden yn defnyddio y ddafad

Yr wyl Hokitika

Mae'r wyl Hokitika yn wyl bwyd sydd efo bwyd sydd I gyd yn dod o'r arfordir orllewin. Yn yr wyl mae yna lot o cystadlaethau bwyd I cymryd rhan yn, fel y cystadlaeaeth bwyta "huhu" ac oedd yn yr wyl yn 2016. Mae'r wyl yn cael ei cynnal bob blwyddyn ar yr 11 o Mawrth. Hefyd allwch chi trio bwyta beth sydd ar y plat yn yr cystadlaethay yma sef, "mountin oysters, duck heads, mountain oysters, duck heads, crocodile bites, fish eyes, scorpions, pork blood casserole, baby octopus, worms a deep fried pigs ears and snails"!
Big image

Rhyfeddodau dynol Seland Newydd

"Sky tower"

Mae'r "sky Tower" yn Auckland Seland Newydd. Mae'r "Sky Tower" yn eich gadael I weld golgyfeidd 360 gradd o gwmpas y twr. Mae'r "Sky Tower" yn mesur 328 metr mewn taldra! Ac mae hynna yn gwneud yr "Sky Tower" yr twr yr strwythyr talaf yn hemisffer y de. Mae yna hefyd caffi yn top y twr sydd yn hefyd yn rhoi golygfeidd 160 gradd arbennig. Os ydech yn teimlo yn anturus allwch chi cerdded o gwmpas tu allan y twr efo llawr gwydyr neu os ydech yn teimlo hyd yn oed mwy anturus allwch chi neidio off top y twr.

Ryfeddodau naturiol Seland Newydd

"White Island"

Mae'r "white Island" yn cael ei galw hyn oherwydd hir yn ol oedd capten o'r enw capten cook yn meddwl bod "White Island" yn cwml maer o mwg gwyn. Wedi ei leoli yn y bay of plenty yn agos at Ynys y gogledd mae y " White Island" yn llosgfynydd actif, ac oedd yn-leoliad o ymgyrch mwyngloddio sylffwr a ddaeth i ben mewn trychineb mawr.