De innovatieve organisatie

Innoveren, Organiseren & Creëren

Innovatief organiseren?

Innovatief organiseren wordt ook wel gezien als het op een vernieuwende manier inrichten van de organisatie. Innovatief organiseren is een overkoepelend begrip waaronder verschillende soorten innovatie vallen zoals:

  • Sociale innovatie
  • Technologische innovatie
  • Proces innovatie
  • Markt innovatie

Innovatief organiseren is ook wel te zien als het gebruiken van verschillende soorten innovaties op zo'n manier dat er meerwaarde wordt gecreëerd voor de organisatie.


bronnen:


Ik heb gekozen voor deze begripsomschrijving omdat ik denk dat innovatief ondernemen een erg breed begrip is. De omschrijving die hierboven gegeven is, bestaat dan ook uit meerdere begripsomschrijvingen die ik zelf gecombineerd heb tot één omschrijving.


Er zijn verschillende soorten innovaties en soms kan een verandering in het bedrijf onder verschillende soorten innovaties vallen. Zo kan een proces innovatie de werkdruk voor medewerkers verminderen en daardoor tevens een sociale innovatie zijn.

Big image

Waarden en drijfveren

De belangrijkste drijfveren in mijn werk zijn:

  • Een goede sfeer
  • Gelijkheid en respect
  • Ambitie


Ik vind het erg belangrijk dat wanneer je in teamverband werkt (of op een afdeling) dat de sfeer goed is en dat betrokkenen zich prettig voelen in het team. Voor mijn gevoel draagt dit ook bij aan een beter resultaat.


Het is voor mij ook erg belangrijk dat iedereen in het team gelijk is en men respect heeft voor elkaar. Ik denk dat het goed is om open met elkaar te communiceren om zo transparantie te scheppen in elkaars denkwijzen. Er moet ruimte zijn voor het aandragen van nieuwe ideeën ook al lijkt dit in de ogen van een ander soms niet nodig.


Ondanks dat ik graag een harmonieuze samenwerking wil met mijn team moet er wel gepresteerd worden. Ik heb de ambitie om goed te presteren en ben perfectionistisch. Ik verwacht dat iedereen in het team zijn steentje bijdraagt om zo te komen tot een goed resultaat.

3 trends

Aansluitend op de bovengenoemde drijfveren heb ik 3 innovatietrends uitgekozen.


Trend 1: connectie in plaats hiërarchie.

Ik denk dat de tijd van commanderende bazen is geweest. In mijn beleving bereik je als leider veel meer door samen te werken met je team, respect en waardering te geven voor het kunnen van je medewerkers en door te sturen waar nodig is.


Trend 6: omarm de nieuwe generatie: Y.

Er moet ruimte en financieel vermogen zijn om medewerkers te kunnen laten doorgroeien indien ze hier behoefte aan hebben. Door deze nieuwe generatie te betrekken bij innovatieve processen breng je jonge ideeën in het proces. Daarbij komt nog eens dat generatie Y vaak al toegang en verstand heeft van moderne netwerken waar sommige bedrijven nog geen kaas van gegeten hebben.


Trend 7: van 'Human Resources' naar Humans.

Een organisatie kan je ook wel zien als een verzameling van mensen, een verzameling van kennis. Wanneer er meer waardering komt voor het individu kan deze kennis beter worden gezien en daardoor beter worden benut. Medewerkers behoren een gezicht te hebben, het mag allemaal wel wat persoonlijker in het bedrijfsleven, dit geldt zowel voor interne interactie als externe interactie.

Big image