les 5 Twitter

Suggesties en side kicks

De live tweet ping map is volgens mij een perfecte binnenkomer (knop "geef twitter een gezicht")

Advies: zelf vooraf enige tijd met deze site spelen om de mogelijkheden te ontdekken.


De hot items zijn actualiteiten bedoeld als tussendoortjes (of als antwoord op "twitter heeft afgedaan, waarom dit leren?")


De docentenhandleiding van het twitter boek mag uiteraard niet ontbreken en Jet's powerpoint kan ter ondersteuning dienen.

Big image
Introductie: Geef Twitter een "gezicht"

Tweetping.net: map met live tweet pings wereldwijd, op een paar onderwerpen te selecteren (hierbij inzoombaar), tweetwall, live? tweet? afbeeldingen. Tip: Een door jou verzonden "Nutella tweet" komt zichtbaar in de (worldwide tape onderaan de map)

Presentaties (de Prezi hoort bij de methode 1.8)

Hot Hot Hot Hot Hot

Extra Extra Extra Extra Extra Extra Extra