Sason

-זה סגנון זה?-

"אתה הולך ברוך ה' או נשאר חס וחלילה?"

"אל תקרא לי ססון וגם לא ששון, מהיום אני אלכס"

"אתמול זה לא כאב אבל היום התחתון קרוע"

"באלגנז'"

אבא: "אתה חבר שלו? נכון שיש לו ידיים ארוכות מדי?"

"אלי מתי חמוצים?" [מתי אנחנו יוצאים]

"לי יש 21 ס''מ של גאווה עצמית, ואני לא מגזים"

"יש למדינה עוד 40 כיפות ברזל, הם פשוט לא מוציאים אותן"

"הסמים בארון, העגיל בלשון, הלילות בלי לישון - לא נותנים איזה רמז? -סטודנט בדימוס-"

"רטוב זה רק חלום וגם איתו מתחממים"

"אם זה לבן עם כנפיים ויש הרבה חלונות - זה מטוס לגרמניה".

ד''א - למישהו יש חמוצים עם זיתים באותה קופסה?

ססון

גורו לחימום הגוף בחורף ולימודים בקיץ

להזמנת הרצאות חייגו