Fréttabréf Engidalsskóla des. 2021

Ábyrgð - Virðing - Vellíðan

Fréttabréf Engidalsskóla

Kæru foreldrar/forsjáraðilar.

Nú þegar aðventan er gengin í garð reynum við hér í Engidalsskóla að eiga notalegar stundir. Flestir bekkir fara í einhverjar vettvangsferðir innan eða utan Hafnarfjarðar. Allir munu fá tækifæri til að föndra eitthvað en við reynum þó að hafa það hugfast að skólinn er Grænfánaskóli. Það er ekki ólíklegt að einhverjir nemendur gefi þeim sem standa þeim næst eitthvað sem þeir gera sjálfir í smiðjum en skólinn mun ekki sjá til þess að allir geri jólagjafir fyrir foreldra eða forsjáraðila.


Nemendur 1. bekkjar fengu nokkuð góðar niðurstöður úr Lesskimun sem lögð var fyrir í október og má sjá nánari upplýsingar um það hér neðar í fréttabréfinu. Við höldum áfram að hvetja foreldra og börn til að sinna lestrarþjálfuninni vel og muna að æfingin skapar meistarann og í þess eins og svo mörgu öðru er það góður grunnur sem skiptir höfuð máli. Einn af undirstöðuþáttum læsis er málskilningur og því er mikilvægt að lesa fyrir börn og útskýra það sem fram kemur í textanum alveg þangað til þau eru sjálf farin að geta lesið krefjandi texta þar sem þau geta tekið inn nýjan orðaforða. Við hvetjum ykkur til að gefa börnunum bækur eða leyfa þeim að velja sér nýja bók. Munum að við erum fyrirmyndirnar og verum dugleg að taka okkur bók í hönd.


Alltaf eru einhverjar breytingar á starfsfólki, en 1. bekkur fékk á dögunum nýjan umsjónarkennara Evu Hauksdóttur sem kemur í stað Kolbrúnar Hauksdóttur sem er að flytja austur fyrir fjall. Þá hefur Stefán Svan Stefánsson verið hjá okkur í afleysingum og Sylvía Sara Ágústsdóttir er nýr skóla- og frístundaliði og er hún í stuðningi í 1. bekk, Frístundafjöri og Álfakoti. Roqaya Anvari hefur verið hjá okkur í nokkrar vikur og verður allavega fram í apríl. Hún vinnur í matsalnum og hittir því alla nemendur daglega.


Nýlega fengum við fyrri niðurstöður Skólapúlsinn þar sem virkni og líðan nemenda í 6.-10. bekkjar er könnuð. Gaman er að segja frá því að við erum að bæta okkur í lang flestum þáttum en það er þó einn þáttur sem skyggir sérstaklega á gleðina. Líðan nemenda er við landsmeðaltal en einelti er yfir landsmeðaltali, þetta kom stjórnendum á óvart þar sem engin eineltis tilkynning hefur komið í haust sem tengjast þeim tveimur árgöngum sem könnunina tóku. Þegar skoðað er hvar eineltið á sér stað er það þó á mun fleiri stöðum en í skólanum eins og eftir skóla, á leiðinni í og úr skóla og einhver svör komu um að það gerðist á heimilum. Við biðjum ykkur foreldra/forsjáraðila að láta okkur vita ef ykkar barn upplifir einelti þannig að við getum unnið með það. Mikilvægt er að tilkynna einelti, við erum í þessu saman og ætlum okkur að uppræta það. Á heimasíðu skólans má sjá viðbrögð skólans við einelti.


Litlu jólin í Engidalsskóla verða föstudaginn 17. desember og er það skertur dagur, opið er í Álfakoti frá kl. 11:00. Við hefjum svo skólastarfið aftur mánudaginn 3. janúar samkvæmt stundatöflu. Nánari skipulag á dagskránni má sjá neðar í fréttabréfinu. Við vonum að allir njóti sín í fríinu.


Með bestu kveðju stjórnendur Engidalsskóla.

Allar tilfinningar eru gagnlegar

Kvíði er gagnleg og nauðsynleg tilfinning sem hjálpar okkur að komast af í erfiðum aðstæðum. Kvíði er viðbragð líkamans til að forða okkur frá hættum og birtist oft í líkamlegum einkennum eins og ör andardráttur og hjartsláttur, vöðvarnir spennast í líkamanum og við getum fengið verki í magann. Allir þessir þættir eru gagnlegir þegar um hættuástand er að ræða, þeir hjálpa okkur að hlaupa hratt og forðast hættulegu aðstæðurnar. En kvíði getur verið mjög hamlandi í hversdagslegum aðstæðum eins og að fara í skólann, í sund, gista hjá ömmu og afa eða fara út að leika sé. Í þessum aðstæðum er hann ekki að hjálpa okkur og getur jafnvel orðið til þess að barnið hættir að gera hluti sem það réði við áður. Börn eru mjög fljót að átta sig á því að líkamlegu einkennin hverfa fljótt þegar þau forðast aðstæður og þess vegna er líklegra að kvíðinn festi sig í sessi. Við viljum benda ykkur á tvennt sem getur aðstoðað þig og barnið þitt í þessum aðstæðum. Það fyrra er fyrirlestur eftir Urði Njarðvík um kvíða barna og það seinna er bók sem heitir Hjálp fyrir kvíðin börn.
Urður Njarðvík: Er þetta ekki bara frekja? Samspil kvíða og hegðunarvanda barna

Niðurstöður Lesskimunar í 1. bekk

Í október ár hvert er lögð fyrir læsisskimun í 1. bekk þar sem undirstöðuþættir læsis eru kannaðir, það er hljóðkerfisvitund, stafaþekking og málskilningur. Samkvæmt læsistefnu Hafnarfjarðar, Lestur er lífsins leikur, er markmiðið að ekki séu fleiri en samtals 22% nemenda í áhættuhópi 1 og 2 í hverjum undirþætti Lesskimunarinnar. Engidalsskóli nær þessum markmiðum vel í tveimur þáttum en við getum gert betur í málskilningi. Til að auka málskilning er mikilvægt að lesa mikið fyrir börn, tala við þau, kenna hugtök og útskýra orð. Til hliðar má sjá stöðu skólans annars vegar og heildarniðurstöður fyrir Hafnarfjörð hins vegar. Hér má svo finna slóð á Læsisvefinn sem hugsaður er bæði fyrir heimili og skóla og hvetjum við ykkur til að skoða hann vel og nýta eins og við á. Við í Engidalsskóla setjum læsi í forgang enda er það undirstaða alls náms og það er sú þjálfun sem við leggjum mikla áherslu á samstarfi um.

Uppeldi til ábyrgðar

Allir starfsmenn Engidalsskóla eru nú á fullu við að tileinka sér orðfæri uppbyggingastefnunnar og í stuttum inngripum (við að leiðsegja nemendum) notum við spurningar eins og sjá má hér að neðan. Við trúum því að það sé í lagi að gera mistök en mikilvægt er hvað maður gerir í framhaldi þeirra. Það er alveg ljóst að starfsmenn munu líka ruglast eins og nemendur en vonandi náum við þessu öllu að lokum. Eina manneskjan sem við getum stjórnað erum við sjálf.

Uppeldi til ábyrgðar - skýr mörk

Við í Engidalsskóla erum ekki með eiginlegar skólareglur en fari nemendur yfir skilgreind skýr mörk er gripið inn í og nemendum er þá vísað til skólastjórnanda sem ákveður næstu skref. Foreldrar eru boðaðir til fundar með nemendum og áætlun gerð um það sem betur má fara. Mikilvægt er að allir séu meðvitaðir um þetta.


Í Engidalsskóla viljum við:

  • Ekkert ofbeldi hvorki líkamlegt né andlegt

  • Engin barefli né önnur vopn

  • Engin ávana- eða fíkniefni þar með talið áfengi, tóbak og rafrettur

  • Engar alvarlegar ögranir eða hótanir

  • Engin skemmdarverk

  • Enga áhættuhegðun

  • Engan þjófnað

Verkefni úr vinaviku

Nemendur í 2. bekk vita alveg hver lykillinn að góðri vináttu er og þótt við séum ólík skiptir hver og einn einstaklingur máli fyrir heildarmynd árgangsins.
Big picture

Hér má sjá margskonar listaverk sem unnin eru í smiðjum

Dagskrá í desember

Fimmtudaginn 2. desember

* 1. bekkur í heimsókn i Fríkirkjuna í Hafnarfirði kl: 12:30


Föstudagur 3. desember

* Skólin skreyttur - rauður dagur

* Jólasögulestur fyrir 1. og 7. bekk

* 2. bekkur í heimsókn í Hallgrímskirkju fer með strætó kl: 9:00

* 5. bekkur í heimsókn í Fríkirkjuna í Hafnarfirði kl.11:00


Mánudagur 6.desember

* Jólasögulestur fyrir 3. og 5. bekk


Þriðjudagur 7.desember

* Jólasögulestur fyrir 4. bekk


Miðvikudagur 8.desember

* Jólasögudagur fyrir 6. bekk árgagni skipt í tvö hluta.


Fimmmtudagur 9.desember

* Jólamúnderingadagur

* Jólasögulestur fyrir 2. bekk


Föstudagurdagur 10.desember

* 4. bekkur í heimsókn í Fríkirkjuna í Hafnarfiðri kl: 10:00

* 7. bekkur í heimsókn í Fríkirkjuna í Hafnarfiðri kl: 11:00


Fimmtudagur16.desember

* Hátíðarverður fyrir nemendur


Föstudagur 17.desember

* Jólaskemmtun frá 9:00-11:00 fyrir 1.- 4. bekk

* 1.- 2. bekkur dansa í kringum jólatré 9:15-9:45
* 3. - 4. bekkur dansar í kringum jólatré 9:45-10:15

* Jólaskemmtun frá 10:00-12:00 fyrir 5.- 7. bekk
* 5. - 7. bekkur jólastund í stofu


Frístund opnar kl:11:00 þennan dag

Skólinn og heimilin Læsisvefurinn

Endilega kynnið ykkur hvað þessi vefur bíður upp á.

100 orð - Skemmtilegur þjálfunarvefur

Gagnast þeim sem eru að læra að lesa, auka vilja við orðaforða og þeim sem eru að læra íslensku sem annað mál. Hægt er að hlusta á orðin í mörgum flokku.