Bijeenkomst 2 Mediaprof

Wat leert u in deze bijeenkomst?

In de tweede bijeenkomst krijgt u:

1) Inleiding en de geschiedenis van de sociale media

2) Fundamentele principes van netwerken

3) Gebruik van sociale media in uw school.

4) Indeling van WWW in web 1.0 naar 3.0


U bedenkt een metafoor voor Web 1.0, 2.0 en 3.0!

Werken aan uw eigen vaardigheden

In de tweede bijeenkomst maakt uw een eigen digitale mindmap van uw persoonlijk leernetwerk. We zullen tijdens de opleiding uw eigen leernetwerk uitbreiden.

We gaan verder met het gebruiken van de Google drive!

U krijgt een nieuwe tool om uw lessen in te organiseren: Blendspace.
Ook gaan we uw kennis omtrent Twitter verdiepen. We gaan vooral in op de mogelijkheden en extra tools voor in uw eigen organisatie.