הרעיון הציוני

"חלוץ איננו חי למען עצמו, אלא למען אלה שיבואו אחריו."