Ilmiöt, rakenteet ja teknologia 3-6

Ympäristöoppi

Big image

LUOKAT 3-4

Arjen turvataidot
Tapaturmat ja ensiapu
Liikenneturvallisuus
Turvallisesti pyörällä
Paloturvallisuus
Sähköturvallisuus
Haitalliset aineet

Arjen ilmiöitä
Sähkö on energiaa
Virtapiiri

Rakenteet ja laitteet
Erilaisia rakenteita
Työkalut helpottavat työn tekemistä
Pyörä ja hammaspyörä
Kiila on kalteva taso
Vipu ja tukipiste
Jousi

Ääni ja valoilmiöt
Valo ja varjo
Näkö ja sen suojaaminen
Peili ja linssi
Ääni
Kuulo ja sen suojaaminen

Aineiden ominaisuuksia
Aineella on kolme olomuotoa
Vesi aineena
Veden kiertokulku
Veden olomuodot
Ilma aineena
Sääilmiöt
Palaminen
Energia ei häviä
Lämpöenergia
Lämpötila

Ravinto ja ravintoketjut
Ravinto on peräisin luonnosta
Ravintoketjut alkavat kasveista
Ruuan reitit
Puutarhan satoa
Poro ja riistaeläimet
Kalastus ja ravustus
Marjat ja sienet
Lähiruoka

Luonnon monimuotoisuus
Metsien hyötykäyttö
Vesien suojelu
Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Tuotteet ja raaka-aineet
Tuotteen elinkaari
Puu raaka-aineena
Lasi raaka-aineena
Polttoaineet, muovit ja tekokuidut

Vastuu ympäristöstä
Tuotteiden elinkaari
Lajittelu ja kierrätys

LUOKAT 5-6

Laitteiden toimintaperiaatteita
Sähkö kulkee virtapiirissä
Sähkön tuotanto ja siirto
Sähkön varastointi

Voima ja liike
Työkalut helpottavat työntekoa
Vipu ja kalteva taso
Pyörä
Kitka
Liike
Voima ja vastavoima
Nopeus ja kitka liikenteessä
Painopiste ja tukipinta
Magneettiset voimat

Aineiden ominaisuuksia
Puhdas aine ja seos
Liuos ja liukeneminen
Aineiden erottaminen
Alkuaine ja yhdiste

Vesi aineena
Veden ominaisuuksia
Veden olomuodot
Veden noste ja kappaleen tiheys
Veden tilavuus ja massa
Veden kiertokulku
Suolainen ja suolaton vesi

Palamisreaktio ja yhteyttäminen
Palamisreaktio
Yhteyttäminen
Hiilen kiertokulku

Energia
Energian säilymislaki
Lämpöenergia

Raaka-aineet ja tuotteet
Kivet ja metallit
Lasi ja muovi raaka-aineena
Puu raaka-aineena

Ympäristövastuullinen toiminta
Ympäristö on kokonaisuus
Monimuotoisuus vaarassa
Maapallon lämpötila nousee
Ilmastonmuutos
Metsien hyötykäyttö
Vesien suojelu
Luonnonvarojen vastuullinen käyttö
Uusiutuvat energialähteet
Uusiutumattomat energialähteet
Kestävä kehitys
Lajittelu ja kierrätys
Kuluttaja voi vaikuttaa