4Ever Young

הזמנה לתחרות בדמינטון לסניורים באשדוד 2016

תאריך תחרות ומיקום

מחזור 3: 02/04/2016


מיקום: אולם הספורט, מקיף ב', רחוב ז'בוטינסקי, ליד המכללה "סמי שמעון".

תנאי השתתפות:

התחרות מיועדת לשחקנים ושחקניות בני/בנות 35+ המשחקים בליגה הלאומית (דרג א'),

ובליגות הארציות והמחוזיות (דרג ב').

התחרות תחושב כתחרות המוכרת לאיגוד לשחקנים בעלי כרטיס שחקן.


קטגוריות:

 • זוגות גברים 35+ (דרג א', דרג ב'), זוגות גברים 45+,
 • זוגות נשים 35+,
 • זוגות מעורבים 35+,
 • יחידים גברים 35+ (דרג א', דרג ב'), יחידים 45+,
 • יחידות נשים 35+.

הערה:

 • קטגוריה 45+ (כוללת שחקנים המשתייכים לקטגוריות 50+, 55+ ומעלה).
 • קטגוריית 35+ (35+, 40+).
 • במידה ולא תהיה כמות מינימלית של 4 זוגות בכל אחת מהקטגוריות הרשומות מעלה,

הקטגוריות תאוחדנה.

שיטת התחרות וכדור התחרות:


 • שיטת 21*3, בתים/נוקאאוט בהתאם להרשמה.
 • משחקים על כל המקומות (במקרה של נוקאאוט עד שני הפסדים בכל קטגוריה).


כדור התחרות: RSL TOURNEY CLASSIC

ביטוח:

 • באחריות המשתתפים והאגודות לבטח את שחקניהם.
 • אין המארגנים אחראיים על כל נזק/פציעה שעלולה להיגרם כתוצאה מהשתתפות בתחרות זו.

ניקוד עבור זכייה במיקום בכל מחזור

בכל מחזור השחקנים יזכו בניקוד עבור המקום אותו השיגו באותה הקטגוריה.

 • הניקוד המצטבר הינו אישי וישוקלל בסיום 3 המחזורים בכל קטגוריה.
 • יצוין כי אין חובה על המשתתפים לשתף פעולה עם אותו/ה בן/בת זוג בכל אחד מהמחזורים וניתן לשחק עם בני זוג שונים בכל אחד מהמחזורים בהיעדרו של הבן הזוג מהמחזור הקודם.


 • הניקוד יחושב באופן הבא:

מקום 1 - 25 נק' מקום 2 - 21 נק' מקום 3 - 18 נק' מקום 4 - 16 נק' מקום 5 - 15 נק'

מקום 6 - 14 נק' מקום 7 - 13 נק' מקום 8 - 12 נק'


פרסים:

 • בכל מחזור יחולקו מדליות לזוכים במקומות 1,2,3 בכל קטגוריה.
 • בסיום הסבב עם שיקלול הניקוד המצטבר יוכרזו הזוכים ויחולקו גביעים למצטיינים בכל קטגוריה.

הערות:

 • בזוגות גברים, אם אחד מבני הזוג משתייך לקטגוריית 35+ בעוד השני משתייך ל-45+, ישחקו השניים בקטגוריית הזוגות 35+.
 • הדירוג למחזור השני לתחרות יתבסס על תוצאות המחזור הקודם (במידה והשחקן לא שיחק במחזור הראשון, דירוגו יקבע עפ"י הדירוג הארצי).
 • מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשתף בתחרות שחקנים הצעירים במעט מהגיל המצוין בהזמנה (~30), וזו בלבד שרמתם דומה לרמת יתר המשתתפים בתחרות. (משחקים בליגה הארצית או המחוזית).

דמי הרשמה (לכל מחזור)

קטגוריה אחת – 50 ₪

שתי קטגוריות – 80 ₪

בכל מחזור ניתן להשתתף מקסימום בשתי קטגוריות

תאריך אחרון להרשמה למחזור השלישי 28.3.2016 בשעה 22:00

הגרלות: 30.3.2016

פרסום ההגרלות ולו"ז התחרות: 31.3.2016

פיליפ פרלוב - מנהל התחרות

אם נתקלתם בבעיה או שיש לכם שאלות נוספות אשמח לעזור במייל או בטלפון: