The Harver Group Management

The Harver Group Management: De Harver Visie

Als een organisatie wil groeien, moeten haar mensen groeien. Talent management is daarmee in hoge mate bepalend voor organisatiesucces.Harver bundelt expertise in HR, psychologie, assessments, servicedesign, en digitale innovatie. Onze kracht is dat we met een frisse blik naar mensen en organisaties kijken. Van hieruit ontwerpen, bouwen en implementeren we vernieuwende en gebruiksvriendelijke Talent Managementoplossingen die individuen en organisaties helpen groeien.


Mensen central


Harver gelooft in het vergroten van het zelfsturend vermogen van mensen. Veel mensen hebben een beperkt inzicht in hun eigen talenten en de mogelijkheden hun talenten op de arbeidsmarkt te benutten. Hierdoor komen mens en talent vaak onvoldoende tot hun recht en worden carrières nog te vaak door toeval bepaald. Harver ondersteunt mensen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Zo helpen we hen daadwerkelijk grip te krijgen op hun loopbaan en zo hun talenten echt tot hun recht te laten komen.


Effectievere organisaties


Harver maakt het aantrekken, ontwikkelen, motiveren, behouden en ook het laten gaan van talent voor organisaties eenvoudig. Daarnaast verschaffen onze oplossingen diepgaand inzicht in en overzicht van het menselijke kapitaal in organisaties. Zo draagt Harver bij aan de effectiviteit en impact van organisaties.


Organisaties en mensen op één lijn


Organisaties en haar mensen ontmoeten elkaar gedurende -wat we bij Harver noemen- de ‘employee journey’. Deze reis omvat alle momenten van instroom tot en met uitstroom van medewerkers en is bij alle organisaties uniek. Daarom start Harver de ontwikkeling van haar producten met het in kaart brengen van de ‘employee journey’. Gebaseerd op dit diepgaande inzicht ontwikkelt Harver een oplossing die precies past bij de wensen en eisen van zowel de organisatie als haar mensen. Zo brengen we mens- en organisatiedoelstellingen bij elkaar.


Kracht van data


Harver heeft oog voor de enorme kracht van data als het gaat om de verbetering van organisatie performance. Iedere dataverzameling in de Harver tools is daarom gestandaardiseerd en genormaliseerd. Dit maakt het mogelijk diverse soorten en vormen van data te combineren tot predictieve modellen. Bijvoorbeeld het combineren van zachte data over competenties en harde data over performance indicatoren. In dit voorbeeld matchen we niet alleen individuen met een job, maar kunnen we uiteindelijk uitspraken doen over het te verwachten succes van de match. Zo helpen we organisaties verder op weg met fundamenteel inzicht over de drivers van hun toekomstige performance.