starbucks

יואב קירצמן ז'4

בחרתי בחברה זו בגלל שהייתי בסניפי החברה באירופה ואהבתי את הסניפים

החברה נוסדה בסיאטל בארה"ב ב1971 לחברה יש 21,160 סניפים כמעט חצי בארה"ב לנכון לשנת 2014 ויש 63 מדינות שיש בהם סניפים של הרשת היא חברת הקפה הגדולה בעולם ,גם בישראל נפתחו 5 סניפים בשנת 2001 {הרשת נסגרה בגלל האינתפדה השנייה} שם הרשת נלקח מסדרת הספרים "מובי דיק " סמל החברה הוא סינרה מצוירת מיסדי החברה הם :ג'רי בולדווין, זאב זיגל וגורדון בווקר.

http://www.starbucks.com/ אתר החברה

ההשפעות החיוביות: מקום עבודה לאלפי אנשים ,מכירת אוכל בריא,סיפוק מקום בילוי

ההשפעות השליליות:שכר העובדים האו מינימום,ניצול משאבי טבע,שכר החקלאים הוא הנמוך ביותר

10 Facts You Didn't Know About Starbucks