חידודים מאירים

תחנה מס' 1

תלמידים והורים יקרים,

מוצגות לפניכם תמונות.

כל תמונה מסמלת ניב מעולם האור.

זהו לפחות שני ניבים, כתבו בדף הכחול את הניב ואת פירושו ורוצו אלי עם התשובות.


בהצלחה, דינה