Štednja vode

Zatvoriti slavinu da ne kaplje

Čuvati vodu

Slavinu se mora zatvoriti da ne kaplje.Tako štedimo vode.