LES DEIXALLES ESPECIALS

SIMULADOR PER A AMARRES ELECTRODINÀMIQUES

PROBLEMA AMB LES DEIXALLES:

Aquest problema de les deixalles pot portar malmesos a naus o satèl·lits en funcionament i en algún futur projectes/viatges que es volguin fer a l'espai. La causa de les deixalles són satèl·lits que han deixat de funcionar o la part d'alguna nau,... objectes els cuals la majoria són grans.

UN MÈTODE PER RESOLDRE EL PROBLEMA

SIMULADOR PER A AMARRES ELECTRODINÀMIQUES:

Pot ser un bon mètode ja que no fa falta combustibles per desplegar de forma passiva l'amarra (és una cinta de material conductor). Aconseguint el desorbitament i desintegració final en l'atmosfera.

PROMOTORS :

AVANTATGES:

-Proporciona una dinàmica estable basada en dades reals de la regió d'on l'amarra és troba.

-És pot implementar de manera senzilla un esquema de control de llaç obert.

-El control es autònom i ofereix una amplía gradiació.

-La senyal de activació del control efectiu pot estar basada en diversas magnituds: (temps, angles, energias, posicions de las massas extremas).

-Pot recuperar part de l'energía mecànica de la massa desorbitada.

INCONVENIENTS:

-Una solució a llarg termini.

-És imprescindible una tecnología de desorbitament que sigui lleugera , fiable, eficaç en LEO, útil en un ampli rang de massas de satèl·lits i que permeteix evitar una colisio mentres és fa la maniobra.

- Una família de tecnologías de desorbitament, inclueix velas i amarres espacial. Pero a las alturas a les cuals la brossa espacial és un problema, perquè la densitat del aire és molt baixa i les velas són bastant ineficaces.

COSTOS

En la pròxima década s'espera llençar uns 1000 satèl·lits, amb un cost de fabricació i llançament de aproximadament 150 mil millones de euros.