TNTT Weekly

Week of February 1st, 2016

WALK THE LENTEN JOURNEY IN 40 DAYS

Big image

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng: “40 Ngày Chay Thánh” 2016

Thứ Tư ngày 10 tháng 2, 2016, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam sẽ hiệp cùng với Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ bước vào Mùa Chay Thánh, Ban Chấp Hành Trung Ương xin kêu gọi toàn thể các thành viên cùng nhau suy ngẫm mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu qua Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng: “40 Ngày Chay Thánh.”


Xin mọi người nhấn vào hyperlink để xem Thư Thông Báo Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng của Cha Phó Tổng Tuyên Uý Quản Trị, L.M. Đôminicô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD.


Ban Chấp Hành Trung Ương phát hành cuốn sổ tay 40 Ngày Chay Thánh 2016 nhằm giúp các đoàn hướng dẫn các em cùng đồng hành 40 Ngày Chay Thánh với nhau. Xin nhấn vào hyperlink dưới đây để xem và download.


Sổ tay Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - 40 Ngày Chay Thánh (40 Days of Lent Booklet)


Phong Trào collects Spiritual Flowers from its members. Please contribute your Spiritual Flowers at VEYM Treasure Book. Recognition Awards will be given at DHVDH to Chapters that participate and contribute Spiritual Flowers to VEYM Treasure Book.

VDH Promo 1
VỀ ĐẤT HỨA

Press this button to access VỀ ĐẤT HỨA Website.

Ban Ghi Danh Q&A

from Town Hall Meeting and those who contacted BGD previously. Please follow links for detail questions and answers

Fundraising for Đại Hội Về Đất Hứa VI

Click to read more about the fundraising opportunities for your Chapters and Youth Leaders: RAFFLE TICKETS and SPONSOR PACKAGE.


All donations of benefactors are tax deductible under US federal law.

Big image

Survey for Breakout Session

Voice your opinion. Let us know what you wanna LEARN, HEAR and DISCUSS during Đại Hội Về Đất Hứa 6. Your feedback does matter. We want to hear from YOU!!!

Calling All Priests, Religious Brothers and Sisters to VDH6

Với các giờ riêng dành cho các Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ, Đại Hội Về Đất Hứa 6 sẽ là một dịp tốt để cùng tìm hiểu về đường lối giáo dục của Phong Trào, tăng cường tài liệu hướng dẫn các em tại địa phương được hiệu quả hơn và cơ hội để cùng xả kỷ với các Huynh Trưởng qua những hoạt động lành mạnh và thánh thiêng.
Big image

Weekly Gospel Lesson Booklets and VĐH Raffle Tickets

The Weekly Gospel Lesson Booklets and VĐH Raffle Tickets were shipped to all 130 Chapters this week. Contact Văn Phòng right away if your chapter has not received them.


Thank you Liên Đoàn Nguồn Sống and Miền Tây Nam for your willingness to help Phong Trào sort, pack, and ship!

Big image
Weekly Gospel Lessons

Press this button to view the Weekly Gospel Lessons

UPCOMING EVENTS

Mar 10th

Sa Mạc Dấn Thân 14 - HLHT Cấp 1 - Houston, TX | Contact: Tr. Đặng Ánh Tuyết, MN

Apr 8th

Về Đất Hứa 20 - HLHT Cấp 1 - Arcadia, CA | Contact: Tr. Phạm Mạnh Cương, LĐRK

Apr 9th

Fundraising Dinner/Tiệc Gây Quỹ tại Miền Đông Bắc - Boston, MA

Apr 22nd

Sa Mạc Giôsuê 2 - HLHT Cấp 1 & Sa Mạc Lửa Thiêng 45 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu

Sa Mạc Trợ Tá Samaritanô 58 - Phoenix, AZ | Contact: Tr. Đào Đức Khánh

May 12-15th

Sa Mạc CI 0214 Rạng Đông 38 - HLHT Cấp 1 - Conyers, GA MDN

Sa Mạc 2H 013 Đuốc Hồng 9 - HLHT Cấp 2 Hiệp Sĩ - Conyers, GA MDN

Jun 1st

Sa Mạc Tiberia 8 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III - Goshen, MA

Jun 9th

Sa Mạc Xuất Hành 56 - HLHT Cấp 1 - Denver, CO | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt, MTY

Sa Mạc Xuất Hành 57 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu - Denver, CO

Jun 30th

Đại Hội Về Đất Hứa 6 - Coming to the Promised Land VI

July 14th

Sa Mạc Xuất Hành 54 - HLHT Cấp 1 - King City, CA | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt, MTY

Sa Mạc Xuất Hành 55 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu - King City, CA

Jul 22nd

Lửa Thiêng 46 - HLHT Cấp 2 Ngành Thiếu - San Diego, CA | Contact: Tr. Đào Đức Khánh, MTN

Aug 18th

Sa Mạc Damas 17 - HLHT Cấp 1 - Delevan, NY

Sa Mạc Damas 18 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu - Delevan, NY | Contact: Tr. Trần Sam, MĐB

Sep 1st

Sa Mạc Tiberia 9 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III - Miền Nam

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông