עשרים שנה כמו נצח

עדי שמש ז2

עשרים שנה שווה לנצח

אדוני נשיאי הו אדוני חכמי העם העולם כבר ורוד יותר?

כן ילדי,הוא רק נהיה ורוד יותר

אדוני נשיאי הו אדוני חכמי האם השלום קרוב יותר?

כן ילדי,הוא רק נהיה קרוב יותר


האם נראה אוהבים מסתובבים בשמחה אדוני נשיאי שלי?

אנסה ילדי,בקרוב,בארץ המאוחדת והחדשה

הם נראה ילדים רצים ביחד ברינה אדוני חכמי שלי?

אנסה ילדי,בקרוב,בארץ המאוחדת והחדשה


עכשיו ערב ההכרזה אדוני נשיאי שלי

עכשיו ערב ההילולה אדוני חכמי שלי

כן ילדי,ההכרזה בקצה

כן ילדי,ההילולה בעיצומה


האם תצליח להביא לנו תקווה אדוני נשיאי שלי?

אנסה ילדי,להביא תקווה

האם תצליח להביא לנו סיבה לאהבה אדוני חכמי שלי?

אנסה ילדי,להביא אהבה


(קולות ירייה)

אדוני נשיאי! הו אדוני חכמי! האם העולם ורוד יותר?

לא ילדי,הוא רק נהיה שחור יותר

אדוני נשיאי! הו אדוני חכמי! האם השלום קרוב יותר?

לא ילדי,הוא רק נהיה רחוק יותר


אך אדוני נשיאי האם יש תקווה?

בכל אחד קיימת התקווה

אך אדוני חכמי האם יש אהבה?

בכל אחד קיימת גם האהבה


אך אדוני נשיאי האם אתה תזכה לראות את התקווה?

לא ילדי,לא אספיק לראות את התקווה

אך אדוני חכמי האם אתה תזכה לראות את האהבה?

לא ילדי,לא אספיק לראות את האהבה

ערכים חברתיים

בבלדה אשר נמצאת יש כמה ערכים חברתיים כעט אפרט על הערכים


הקרבה-יצחק רבין הקריב את חייו והקדיש את מרבית חייו על מנת שלמדינה יהיה יותר טוב

מנהיגות-יצחק רבין לקח החלטות לא קלות על מנת שלנו יהיה טוב יותר ועשה את ההכי טוב שיכל על מנת שנוכל לישון בבטחה