Danmarks Lærerforening

Lærernes skolereform

Arbejdstiden

De danske lærere underviser sammenlagt 25 lektioner om ugen. Det hænger ikke sammen med at KL siger, at de arbejder 15 timer i ugen.

Forberedelsestiden indgår også under abejdstiden. Hvor de skal nå at rette stile, skrive elveplaner, skole/hjem sammentaler, møder og tilrettelægge programmer.

Kvalitet og undervisning

Eleverne har ikke brug for heldagsskoler, da der i ingen undersøgelser viser at det hjælper på indlæringen. DLF mener at det er kvaliteten af undervisningen, der er faktoren.