Арт Терапия: Теория и Практика

Сертификационен Обучителен Курс - 8 модула, 120 часа

Начало: 23 - 24 Април 2016г., София

Водещи: Катрин Роджърс Джонсън (САЩ), доц. д-р Диана Циркова, доц. д-р Александра Иванова, Елица Великова

Професия арт-терапевт?

Арт терапията е метод, който съчетава изкуство и психология, творчество и прозрения, игра и дълбочина, думи и образи. Това обучение е начин да подкрепим себе си като професионалисти, нашия собствен творчески потенциал, и да се научим от добрите имена в практиката.

Обучението дава задълбочено познание за арт терапията като метод за работа с хора и има широка практическа насоченост. Включва 8 модула, 120 часа теория и практика

Програмата е ориентирана както към преподаването на конкретни терапевтични интервенции, основни и алтернативни методи на терапия чрез творческия процес, така и към овладяване на особеностите на работата с хора с широка гама теми и проблеми, използвайки арт терапия.

Завършилите програмата ще могат:

 • да познават основните принципи на арт терапията и да ги прилагат практически в своята работа
 • да придобият умения за мултимодални интервенции, използвайки различни видове творчески дисциплини и разнообразен набор от творчески техники;
 • да извършват самостоятелно арт терапия с клиенти - деца, възрастни, семейства и групи

Какво включва програмата:

23 - 24 април 2016г., Въведение в арт терапията, с водещ Катрин Р. Джонсън

28 - 29 май 2016г., Методология на експресивната арт терапия,
Елица Великова

25 - 26 юни 2016г., Ориентация на арт терапевтична програма спрямо спецификата на случая:
доц. д-р Александра Иванова

10 - 11 септември 2016г., Арт терапия в консултирането и работата с хора:
Доц. д-р Диана Циркова

15 - 16 октомври 2016г., Арт терапия за работа с травми и специални случаи:
Катрин Роджърс Джонсън

12 - 13 ноември 2016г., Практически семинар -
Елица Великова
17 - 18 декември 2016г., Практически семинар -
Доц. Диана Циркова
14 - 15 януари 2017г., Практически семинар и завършване -
доц. Александра Иванова

За кого е подходяща програмата?

 • За психолози, социални работници, лекари, педагози, ресурсни учители
 • за студенти от помагащите или творчески специалности
 • за креативни личности, които биха искали да използват творческия си талант за терапевтични цели.

Описание на темите и модулите в програмата:

23 - 24 април, Въведение в арт терапията, Катрин Р. Джонсън

 • арт терапията като метод
 • основни понятия и принципи
 • история и приложение на арт терапията
 • терапевтично въздействие на арт материалите
 • изследване на творческия процес
 • основни арт терапевтични техники за диагностика и лечение
 • професионалната етика на арт терапевта, граници и език

28 - 29 май, Методология на експресивната арт терапия, Елица Великова

 • Основи на експресивната арт терапия
 • мултимодалност и въображение
 • Структура на индивидуална сесия - как се води индивидуален процес
 • Насоки за тълкуване и анализ на творческата работа и творческия продукт
 • Игри, практически проекти, презентации на клинични случаи

25 - 26 юни 2016г., Ориентация на арт терапевтична програма спрямо спецификата на случая: доц. д-р Александра Иванова

 • Рисунката като средство за запознаване.
 • Асоциативно рисуване. Работа с подсъзнателен материал.
 • Портрет-автопортрет. Работа по двойки
 • Очи и ръце. Работа по двойки, решаване на проблемни ситуации между родители и деца.
 • Адам и Ева. Проекциите върху представите за ролите във връзките.
 • Острови в морето. Изследване на груповата динамика.

10 - 11 септември 2016г., Арт терапия в консултирането и работата с хора: доц. д-р Диана Циркова

 • Изкуството и неговото място в консултирането. Човекът като „пациент“ на изкуството. Как изкуствата ни представят и представляват?
 • Консултативният процес – участници, рамка, първи прием.
 • Арт терапията - предимства и ограничения при използването й в процеса на консултиране
 • Арт терапевтични подходи – избор на материали и тяхното приложение в конкретни консултативни ситуации - въпроси и проблеми.
 • Планиране на консултация чрез арт терапевтичен подход.

15 - 16 октомври 2016г., Арт терапия за работа с травми и специални случаи: Катрин Роджърс Джонсън

 • арт терапевтични интервенции за възстановяване от травми
 • пост-травматичния стрес и ресурсно ориентиране чрез изкуството
 • сензорно-моторни похвати - глина и колаж
 • ефективна помощ при загуба/смърт, природни бедствия, социални и политически конфликти, войни
 • работа с бежанци и оцелели
 • специални случаи - презентации от клиничната практика

12 - 13 ноември 2016г., Практика 1 - Елица Великова

17 - 18 декември 2016г., Практика 2 - доц. д-р Диана Циркова

14 - 15 януари 2017г., Практика 3 - доц. д-р Александра Иванова

Какво получавате, ако се се запишете в курса?

 • умения
 • теория
 • практика
 • супервизия
 • учебна литература
 • всички материали за работа
 • сертификат за завършено обучение, посочващо компетенциите ви в предложените теми

Всички модули се провеждат на посочените дати от 10 до 17 часа
(с почивка за обяд).

Групата е до 15 души!. Всички кандидати ще преминат през неформално интервю, преди да бъдат включени в програмата. Желателно е кандидатите да имат опит в работата с хора.

Такса за участие:

Всеки модул може да бъде платен отделно, но се издава сертификат за цялото обучение само при завършени всички модули!

Цена на модул: 230 лева, платени до две седмици преди началото на всеки курс
При пълно заплащане на целия курс предварително: 1500 лева (8 модула).

Плащането се извършва по банков път, най-късно до 10 април 2016г.

Желаещите да се запишат, да изпратят заявка по имейл или телефон, за да получат регистрационен формуляр, в който са посочени данни за банков превод

Място на провеждане: Институт за терапия и експресивни изкуства, бул. Витоша 65

За записване и въпроси: тел. 0888885306
elitsavelikova@gmail.com

За водещите:

Катрин Роджърс Джонсън (САЩ)

Терапевт, регистриран в Американския Борд за Сертифициране на арт терапевти и кредитиран от Американската Арт Терапевтична Асоциация. Тя е завършила Университета Колумбия в Ню Йорк с магистратура по визуални изкуства и Университета в Уисконсин, специалност арт терапия. Катрин има 23-годишен опит като клиничен арт терапевт и е основател на редица програми за лечение в детската психиатрична болница, в центъра за грижа за възрастни пациенти и в отделението за юноши в риск към болницата за психично здраве "Добрата самарянка" в Илиноис. Имала е частна арт терапевтична практика с деца и юноши с емоционални и поведенчески разстройства в Чикаго и Аляска. Нейната специалност е работата с деца и юноши от различни култури в индивидуален и групов формат.
В момента Катрин живее в Швеция и има редица изложби в Америка и Европа. Нейните творби отразяват съвременни теми, свързани с духовността, философията и психологията.

доц. д-р Диана Циркова

Психотерапевт, психоаналитик в процес на формиране, преподавател по Клинична, Консултативна, Медицинска психология, супервизор на екипи за грижи и психотерапия, водещ на обучения за прилагане на арт терапевтичните методи в различен контекст.

доц. д-р Александра Иванова

Доц. д-р Александра Иванова е завършила Националната художествена академия в София. Специализира Арт терапия в Люблянския университет, Словения. Защитава докторат към Педагогика на изобразителните изкуства, СУ. Хабилитира се като доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства през 2010. Осъществява множество арт терапевтични и социални проекти с деца и възрастни в неравностойно положение.

Автор е на 20 научни публикации в български и чуждестранни издания, има издадени монография и учебници на български и английски език. Работи като преподавател в НБУ (директор на програма „Арт терапия”, преподавател към магистърски и бакалавърски програми в Департамент „Здравеопазване и социална работа”), ВСУ (ръководител катедра „ИВИК”, АФ) и НМА (преподавател към магистърска програма „Музикотерапия”).

Основател на арт терапевтичната дисциплина в НБУ през 2007. Научен ръководител е на над 20 дипломни работи, защитени успешно в програма Арт терапия.

През годините е реализирала няколко самостоятелни художествени изложби, проекти и пърформанси.

Елица Великова е хонорован преподавател по Арт терапия в Нов Български Университет и в Институт за терапия и експресивни изкуства, София. Има магистърска степен по Експресивна арт терапия и психология от European Graduate School, Саас – Фе, Швейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Работи като терапевт с деца, възрастни и групи от 2004г. както в България, така и в други страни по света.