זה"ב בלוין

בטיחות וזהירות זה תנאי לחיים בסביבת " לוין"

יום המחויבות לזהירות בדרכים