Het plan van aanpak als draagvlak!

Logboek Week 2/3

De directeur heeft de volgende vraagstukken:


- Behouden of verbeteren van de veiligheid binnen de school

- Behouden of verbeteren van een schone en leefbare school.

- Studenten meer maatschappelijk betrokken en bewust te maken (Burgerschap).

- De algemene gezondheid van studenten stimuleren.

Lees de LWP goed door!

Opstarten LWP

Let op dat je LWP Ook opstart in ETO. (de bolletjes)

De volgende competenties kan je laten laten zien:


· Materialen en middelen inzetten.

· Kwaliteit leveren

· Onderzoeken

· Plannen en organiseren

· Instructies en procedures opvolgen

· Gedrevenheid en ambitie tonen

· Samenwerken en overleggen

· Met druk en tegenslag om gaan

· Analyseren

· Formuleren en rapporteren

Big image

Bijlage 1: Plan van Aanpak

Deze stappen helpen je op een gestructureerde manier het gekozen vraagstuk van de directeur aan te pakken.


  1. Aanleiding of probleemstelling
  2. Doelstelling van de opdrachtgever
  3. Beschrijving van de opdracht.
  4. Betrokken partijen
  5. Planning en afspraken


Bijlage 2: Planning en afspraken

Veel succes

Big image