גטאות

הגטו בשואה .

הגטו .בתקופת השואה בשטחי הכיבוש הנאציים במזרח אירופה נאספו יהודים אל מתחמים שנקראו "גטו". המתחמים הוקמו על ידי שלטונות גרמניה נאצית בשיתוף פעולה עם המקומיים, ובמקרים רבים בשכונות וברבעים יהודים ובסמוך להם. תהליך הקמתם היה דומה ברוב שטחי הכיבוש: יהודי העיר וסביבותיה נצטוו לעבור להתגורר ברחובות או רבעים מוגדרים, שלעתים פונו מיושביהם הלא-יהודים, כשלב מקדים לפני שילוחם אל מחנות ההשמדה.

המונח "גטו" שהונהג בתקופת מלחמת העולם השנייה על ידי הנאצים, הושאל מהמונח הישן גטו, שכונה סגורה ומבודלת ליהודים, מראשית העת החדשה , כאשר בוטלו בהדרגה הגטאות באירופה עם כינון שוויון זכויות ליהודים . הבחירה במונח הישן, הייתה אופיינית לתעמולה הנאצית , אשר נקטה ברמייה והטעייה של הציבור הגרמני בתוך גרמניה הנאצית , כלפי מדינות אחרות .